دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • برنامه های آموزشی گروه
 • مقالات جدید گروه
 • پایان نامه ها
 • طرح های تحقیقاتی
 • کتاب های مرجع
 • دانشجویان دکترا
 • کنگره های بین المللی
 • مقالات علمی


ورودی سال 92
ورودی سال 93
ورودی سال 94
ورودی سال 95
ورودی سال 96
img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶

ژورنال کلاب گروه امیدمیولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

عنوان خبر آزمایشی

این چکیده خبر به صورت آزمایشی وارد شده است ..

ادامه...
بمنظور گسترش دانش اپیدمیولوژی از طریق تمرین های عملی ، از کلیه عزیزانی که تز خود را ارائه می دهند تقاضا می شود هر آنچه که از انجام پایان نامه خود یاد گرفته اند بصورت تمرین های عملی قابل ارائه به سایر دانشجویان در بیاورند. بیاد داشته باشیدکه میخواهید فراگیر را در مقابل سئوال/سئوالاتی قرا بدهید که جوابش همه یا بخشی از مطالعه شماست. فراگیر را وادار به فکر کردن و پیشنهاد جواب کنید.
 • ویدئوکلاب
 • جلسات دفاع
 • برنامه کاری اساتید
 • برنامه هفتگی دانشجویان
 • تماس با ما
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه